24

SEP
2018

Υπογραφή τριών συμβάσεων εγγυήσεων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ύψους 640 εκατ. ευρώ

Εθνική: Συμφωνία για χρηματοδότηση σε καινοτόμες ΜμΕ

16 Apr 201819.11

Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της  νεανικής, νεοφυούς και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην πορεία ανάπτυξης της χώρας, αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα μετά και την σημερινή υπογραφή τριών  συμβάσεων εγγυήσεων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ύψους 640 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας.

Οι συμφωνίες αυτές υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ).

Καταρχάς, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας InnovFin, η ΕΤΕ θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες ΜΜΕ και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης για περίοδο δύο ετών. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin - Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η στήριξη της ΕΕ προς τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ. 

Κατά δεύτερον, το πρόγραμμα COSME είναι μια συμφωνία παρατάσεως που θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να κατευθύνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.900 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε διάστημα τριών ετών. Το ΕΤαΕ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει στην ΕΤΕ εγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, γεγονός που θα δώσει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις απαιτήσεις της για παροχή εξασφαλίσεων, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η δανειοδότηση των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, το ΕΤαΕ υπέγραψε στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία EaSI, συμφωνία εγγύησης μικροχρηματοδοτήσεων με την ΕΤΕ με σκοπό τη στήριξη με 40 εκατ. ευρώ 3.400 μικρο-δανειοληπτών -πολύ μικρές επιχειρήσεις- που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα EaSI Guarantee ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπεύθυνος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, σε δηλώσεις του επισήμανε ότι με τις νέες χρηματοδοτικές συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα, το Σχέδιο Γιούνκερ θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις και να συμβάλλει στην ανάπτυξή τους. Πάνω από 5.000 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από δάνεια συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα καθίσταται ο κυριότερος δικαιούχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ και ευελπιστώ ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε να υλοποιούνται πολλά περισσότερο έργα που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και θα εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις και, ιδίως, τους νέους και καινοτόμους επιχειρηματίες, πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής στην Αθήνα, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤΑΕ κ. Pier Luigi Gilibert εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το ΕΤαΕ είναι σε θέση να στηρίζει τη χρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών, είτε με μικροχρηματοδοτήσεις για πολύ μικρές εταιρείες είτε με χρηματοδότη για μεγαλύτερες καινοτόμες επιχειρήσεις. Η συνεργασία με εταίρους όπως η ΕΤΕ μάς παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας ευρείας γκάμας χρηματοδοτικών λύσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με την ΕΤΕ επιβεβαιώνουν τη διαχρονική δέσμευση του ΕΤαΕ να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις, τόνισε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης τόνισε ότι η Εθνική Τράπεζα είναι αφοσιωμένη στην στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας χρηματοδοτώντας Ελληνικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και ιδιαίτερα τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που όντας η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας θα αποτελέσουν και την κύρια πηγή ανάπτυξης στο μέλλον. Η συνεργασία μας με το EIF μέσω των τριών προγραμμάτων που υπογράφουμε σήμερα δείχνει έμπρακτα πως o συνδυασμός της Ευρωπαϊκής και της εγχώριας τεχνογνωσίας μπορεί να δημιουργήσει λύσεις που αυξάνουν σημαντικά το εύρος και την προσβασιμότητα της χρηματοδότησης για τις Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, ανέφερε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

Επίσης, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα τεστ αντοχής ενώ πρόσθεσε ότι ενημέρωση για το πώς οδεύει η διαδικασία θα έχουν οι τραπεζίτες κατά την επίσκεψή τους στην Φραγκφούρτη. 

Αναφερόμενος στην Εθνική Ασφαλιστική ο κ. Φραγκιαδάκης είπε ότι η Εθνική Τράπεζα εξετάζει με προσοχή τις διαδικασίες με τις οποίες θα προσεγγίσει τους δυο κινεζικούς ομίλους που είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Εθνική Ασφαλιστική με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί  σύντομα και με θετικό αντίκτυπο για την τράπεζα.  Η Εθνική Ασφαλιστική είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτό δίνει δυνατότητα ευελιξίας στην Εθνική Τράπεζα, πρόσθεσε.
Αναφερόμενος τις σημερινές ευρωπαϊκές συμβάσεις εγγυήσεων που υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα επισήμανε ότι θα συμβάλλουν στην καθοριστική συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στην χρηματοδότηση ΜΜΕ.

«H παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας και των θέσεων εργασίας. Η στήριξη προς τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και η παροχή κεφαλαίου κίνησης ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, όχι μόνο θα ωφελήσει άμεσα τους αποδέκτες της χρηματοδότησης, αλλά θα έχει και ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην υπόλοιπη οικονομία», επισήμανε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, στην παρέμβαση στην εκδήλωση για την υπογραφή των συμβάσεων εγγυήσεων.

«Στην Εθνική Τράπεζα πέραν της διοχέτευσης της δικής μας ρευστότητας στην αγορά, συνδράμουμε ενεργά στην προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λύσεις που αξιοποιούν την ευρωπαϊκή και τοπική τεχνογνωσία μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια και να αντιμετωπίσουν κάποιες από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως είναι το κόστος χρηματοδότησης και οι απαιτήσεις για την παροχή εξασφαλίσεων», πρόσθεσε.

Με το  ΕΤΑΕ η Εθνική Τράπεζα συνεργάζεται σε τρία προγράμματα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα   όπως ανέφερε ο κ.Φραγκιαδάκης: 
Πρώτον, μετά την επιτυχία των πρώτων δύο γύρων του προγράμματος εγγυήσεων COSME, η Εθνική προχωρά τώρα σε παροχή επιπλέον κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι τα συνολικά κεφάλαια που θα διοχετευθούν στις ΜΜΕ σε 500 εκατ. ευρώ.
 Μέσω του δεύτερου προγράμματός, InnovFin, που απευθύνεται σε εταιρίες στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, θα διοχετεύσουμε κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις που αφιερώνουν πόρους σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) , με την προσδοκία η Εθνική Τράπεζα να ενθαρρύνει την συνέχιση των επενδύσεών τους  και να παρέχουμε κίνητρα σε νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. 
 Μέσω του τρίτου προγράμματος, του EASI, στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να διευκολύνει την πρόσβαση πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών στη χρηματοδότηση. Η ΕΤΕ έχει δεσμευτεί να αξιοποιήσει κεφάλαια ύψους 40 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων EASI μέσα στα επόμενα 5 έτη. Μάλιστα, είναι το πρώτο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης που εφαρμόζεται από μία ελληνική συστημική τράπεζα, και από τα μεγαλύτερα προγράμματα αξιοποίησης κεφαλαίων στην ΕΕ. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα ωφεληθούν από το σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προγράμματα επιχειρηματικής καθοδήγησης (mentoring) που θα τις βοηθήσουν στην εδραίωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

"Προσβλέπουμε - είπε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης - στην άμεση διοχέτευση των διαθέσιμων κεφαλαίων των προγραμμάτων στην αγορά με στόχο την γρήγορη απορρόφησή τους από τις ΜΜΕ. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με το ΕΤΑΕ σε πρωτοβουλίες που φέρνουν χειροπιαστά οφέλη για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση και την επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που θα δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία".

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ;(0)Τύπος Θεσσαλονίκης

Χιλιάδες τουρίστες στον Όλυμπο για τουρισμό και... Παραπέντε

Οικονομία24 Sep 201812.00

Για το 2018 οι αθλητές που θα επισκεφτούν την περιοχή για το Παραπέντε αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5.000 άτομα

Νέο Pamestoixima.gr με στήριξη στους πράκτορες του ΟΠΑΠ

Οικονομία24 Sep 201811.37

Ο ΟΠΑΠ θα παρουσιάσει το επόμενο χρονικό διάστημα δύο νέα προϊόντα για το δίκτυο των καταστημάτων της – το KINO Sidebets και το Virtuals Match-day

Super deal - Ο ΟΠΑΠ επενδύει στη Stoiximan.gr!

Οικονομία24 Sep 201811.18

Αγοράζει ποσοστό 36,75% στη μητρική εταιρεία του Ομίλου Stoiximan έναντι 50 εκατ. ευρώ

«Ρεαλιστική πρόταση» για την αύξηση του κατώτατου μισθού ετοιμάζει η ΕΣΕΕ

Οικονομία24 Sep 201811.10

Χαιρετίζει τη διακομματική συναίνεση που υπήρξε για την αύξησή του - Πώς θα «τρέξει» η διαδικασία

Τα My Market στηρίζουν το ελληνικό κρέας με…τιμές

Οικονομία24 Sep 201810.42

Η ελληνική αλυσίδα στηρίζει την παραγωγή και δίνει χώρο στα ράφια της σε Έλληνες παραγωγούς και κτηνοτρόφους

Θεσσαλονίκη: «Πάρτι» φοροδιαφυγής στο κέντρο - Λουκέτο σε γνωστό καφέ

Οικονομία24 Sep 201801.30

Καφέ, νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια μέχρι και… οίκος τελετών


Θεσσαλονίκη: Αλλάζουν ωράριο οι εφορίες στις 26/9

Οικονομία23 Sep 201813.35

Αναπροσαρμογή του ωραρίου για την γενική συνέλευσή τους


Το Internet θα χωριστεί στα δύο έως το 2028

Οικονομία22 Sep 201814.41

Η πρόβλεψη του πρώην διευθύνοντος  συμβούλου της Google και προέδρου της μητρικής της εταιρείας, Alphabet, Έρικ Σμιντ

Θεσσαλονίκη: «Όχι» ΕΣΘ στο ωράριο Μπουτάρη για τα μαγαζιά

Οικονομία22 Sep 201801.10

Πώς σχολιάζει ο πρόεδρος του ΕΣΘ την πρόταση Μπουτάρη για το ωράριο


Έναρξη αιτήσεων για νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ - Ποιους αφορά

Οικονομία21 Sep 201818.30

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίαςΜασούτηςMediterranean CosmosHuawei Y series
Typosthes.gr - Twitter
Typosthes.gr - Facebook

Τρέχον Τεύχος

Αποκλειστική συνέντευξη του υπουργού Ναυτιλίας Φώτη Κουβέλη στον Τύπο Θεσσαλονίκης

δείτε το τεύχος

7225


© 2012 ePublish

Rss | Επικοινωνία